Breaking News

3.1.แนะแนวปัญหาเด็ก และวัยรุ่น

ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาที่ต้องใส่ใจและแก้ไข

ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาที่ต้องใส่ใจและแก้ไข

เกมส์ออนไลน์ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ ได้รับการพัฒนารูปแบบการเล่นเกมส์ให้ก้าวหน้าไปมาก จากเกมส์ 2 มิติ เป็น 3 มิติ จนมีลักษณะเป็นเกมส์เสมือนจริง Read More »

ติดเกมส์ขั้นลงแดง…จนเกือบเสียอนาคต

ติดเกมส์ขั้นลงแดง

“เกมส์” เป็นเหมือนดาบสองคม ถ้าหากเล่นเกมส์ที่เหมาะสม และในเวลาที่พอดี ก็จะให้คุณประโยชน์มากมาย ทั้งพัฒนาสมอง ช่วยกระตุ้นความจำ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน Read More »

ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจวัยรุ่น … จากเด็กติดเกมส์

วันรุ่นพันล้าน

อายุ 16 ต๊อบมีเงินจากการเล่นเกมส์เดือนละ 400,000 บาท อายุ 17 ยอมติด F แลกกับเงินค่าขายเกาลัดแค่ 2,000 บาท อายุ 18 บ้านล้มละลายเป็นหนี้ 40 ล้าน อายุ 19 นำสาหร่ายเถ้าแก่น้อยเข้าเซเว่น 3,000 สาขา Read More »

เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเครียด!

เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเครียด

คนไทยได้ความคิดมาจากไหนก็ไม่รู้ กลัวเครียดกันเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องนี้เองที่ทำให้เกิดความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย เพราะหลายคนเชื่อว่าเรียนวิทยาศาสตร์มากๆ แล้วจะเครียด Read More »

รู้จักคิด

20120913183451

“กระบวนการ  ความคิด  พิสิษฐ์  นักใครรู้จัก  นำมาใช้  ให้ถูกต้อง โยนิโส  มนสิการ  หมั่นตรองตรึก  ย่อมเรืองรอง  ด้วยปัญญา  เป็นอาจิณ” (สุนทรภู่) การคิดเป็นการแสดงออกของความเจริญของมนุษย์ เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตทำให้เกิดวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นเนื่องจากมนุษย์รู้จักคิด และนำสิ่งที่คิดมาใช้ในการประดิษฐ์ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า ทำให้โลกเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดังคำกล่าวที่ว่า  “เมื่อใดเราเปลี่ยนความคิดได้  เมื่อนั้นเราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตได้ ” พระพุทธเจ้าผู้เป็น “ยอดครู”  (บรมครู)  ทรงสอนวิธีคิดไว้หลายวิธี  เพื่อให้เหมาะแก่อุปนิสัย  และภูมิหลังของแต่ละบุคคล  ในพระไตรปิฎก  กล่าวไว้  10  วิธีคิดด้วยกัน  คือ 1.  คิดสืบสาวเหตุปัจจัย  ในทีนี้ท่านพูดสอง คำควบกันคือ  เหตุ  กับ  ปัจจัย   เหตุ  หมายถึงเหตุใหญ่  เหตุสำคัญ  ปัจจัยหมายถึง  เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ท่านสอนให้มองว่าปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น  มิใช่เกิดเพราะเหตุเพียงอย่างเดียว  จะเห็นว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นๆ ก็มีส่วนด้วย  เช่นถ้าถามว่า  ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะอะไร  ถ้าตอบว่าเพราะเมล็ด  ก็ถูกเพียงส่วนเดียว  ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต  เช่น  ดิน  ปุ๋ย  ... Read More »