Breaking News

E-Training

สอบราชการ

20120823130753

สอบราชการ 27 days ago mooBo Follow ชม 550 ครั้ง ข่าวรับสมัครงาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ทั่วประเทศ งานราชการ 2555 สอบราชการ 2555 สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ในสถานศึกษาอื่นๆ รวม 35 สาขาวิชา 200 อัตรา (27 ส.ค.-2 ก.ย.55) สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ในสถานศึกษาอื่นๆ รวม 35 สาขาวิชา 200 อัตรา (27 ส.ค.-2 ก.ย.55 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) ... Read More »

ค้านแก้สำนวน “รักลูกให้กอด” ชี้ผิดความหมาย-แนะไปแต่งใหม่

20120828213913

ปูชนียบุคคลภาษาไทยค้านเปลี่ยนสำนวนไทยเป็น “รักวัวให้ผูก รักลูกให้กอด” ชี้ความหมายวรรคหน้าและหลังไม่สอดคล้อง ทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดในสำนวนไทย แนะให้แต่งใหม่เพื่อรณรงค์โดยเฉพาะ อย่าดัดแปลงอย่างไม่เข้าใจราก รศ.ยุพร แสงทักษิณ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2555 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติเห็นชอบเสนอเปลี่ยนสำนวน ไทย “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” เป็น “รักวัวให้ผูก รักลูกให้กอด” เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว ว่า ขอเสนอแนะให้แต่งคำขวัญขึ้นมาใหม่เพื่อใช้รณรงค์ตามวัตถุประสงค์ ไม่ควรเอาสำนวนไทยโบราณมาดัดแปลง โดยเฉพาะกรณีดังกล่าว วรรคหลังที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่สอดคล้องกับวรรคหน้าอย่างชัดเจน รศ.ยุพร อธิบายว่า ประโยคว่า “รักวัวให้ผูก” เป็นการทำโทษผูกวัวที่มักเดินไปที่ต่าง ๆ แล้วสร้างความเสียหาย เพื่อไม่ให้วัวเดินไปเหยียบไร่นาของชาวบ้าน แล้วถูกทำร้าย เพื่อให้มันปลอดภัย ส่วน “รักลูกให้ตี” หมายความว่าเป็นการลงโทษลูกด้วยความรัก ให้เกิดความเข็ดหลาบ ไม่กระทำความผิดอีก ในสมัยโบราณใช้วิธีการตี แต่ในปัจจุบันอาจเป็นการตัดลดเงินค่าขนมก็ได้ ทั้งสองวรรคจึงหมายถึงการลงโทษด้วยความรักเพื่ออนาคตที่ดีทั้งของวัวและของ ลูก ดังนั้น หากนำ “รักลูกให้กอด” มาแทน จึงขัดแย้งและทำให้เกิดความสับสนในสำนวนไทย ทั้งนี้ จะใช้ประโยคว่า “รักลูกให้กอด” เพียงวรรคเดียว หรือจะแต่งใหม่ทำนองว่า “กอดลูกวันละครั้ง สร้างพลังความรัก” ก็ย่อมได้ ... Read More »

31 นโยบายหลัก ด้านการศึกษา

p_08082555

31 นโยบายหลัก ด้านการศึกษา นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันแถลงผลงานการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่อิมแพค เมืองทองธานี เกี่ยวกับ 31 นโยบายหลักด้านการศึกษา อาทิ ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเลื่อนวิทยฐานะโยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม กระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด ปฎิบัติธรรมนำการศึกษา 1อำเภอ 1ทุน การศึกษาดับไฟใต้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ AEC อาชีวะไทยก้าวไกลใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ถ้าทุกนโยบาย ทำได้จริง และสำเร็จทุกโครงการ ก็ดีสินะคะ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ไฟล์ 31 นโยบาย ด้านการศึกษา Read More »

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ เรื่อง Curricular Cut

bd3de8dd17d36760cfa863cb7b526b99

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ เรื่อง Curricular Cut ผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Holidays ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Curricular Cut เวลา 2 ชั่วโมง สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด การอ่านและพูดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์ในป่า และการสนทนาและค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ เพื่อทำแผ่นพับ ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้  - ปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ ที่อ่าน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการไปตั้งแคมป์ในป่า - สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ - เขียนสรุปการอภิปรายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมในรูปแบบของแผ่นพับ - เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ - ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่จากแหล่งเรียนรู้อื่น - ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน - ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง - คำแนะนำในการไปตั้งแคมป์ในป่าให้ปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการไปตั้งแคมป์ในป่า - ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ... Read More »

การศึกษาระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไร

2012091365729

การศึกษาระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไร  โดย  กาญจนา  เกื้อเส้ง สุนันทา  ดำแก้ว “เด็กปฐมวัยทำไม ต้องจัดการศึกษาให้ จำเป็นแค่ไหน”นี่คือคำถามที่ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้บริหาร หรือผู้ปกครอง หลายท่านตั้งคำถาม หลายคนคิดว่า เด็กอายุแค่  3 – 5  ขวบ  จะเรียนรู้ จะคิดอะไรได้มากแค่ไหน แค่เลี้ยงให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ก่อนก็น่าจะพอ นั่นคือความคิดของผู้ใหญ่บางคน แต่หารู้ไม่ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวันแห่งการเรียนรู้ เป็นวัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน  ออสเตรเลีย หรืออีกหลายๆ ประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับปฐมวัยเป็น อย่างมาก เพราะเขาเชื่อว่า เด็ก คือ รากฐานของมนุษย์ อยากให้ผู้ใหญ่หรือบุคคลในสังคม มีคุณลักษณะหรือมีความสามารถอย่างไร ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ เหมือนที่เขาว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ซึ่งปัจจุบันเราชอบบ่นกันว่า ทำไหมเด็กสมัยนี้(เด็กระดับประถม มัธยม หรืออุดมศึกษา)  ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักพูด ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำอะไรไม่เป็น ซึ่งเราลืมมองย้อนกลับไปว่าตอนเด็กเล็กๆ เราปลูกฝังเขา หรือเราฝึกฝนเขาอย่างไร  ซึ่งจริงๆ แล้วเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอีกมากมาย พัฒนาการ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอนโตสืบเนื่องมาจาก การเลี้ยงดู ... Read More »

สัมมนาครู “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”

20120917110349

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรแนะแนว หัวข้อ “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21” ให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณให้แก่ประธานในพิธีด้วย ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟรี! โปรแกรมรวมข่าวจากทุกสำนักทั่วประเทศ ข่าวรับตรง สอบตรง แอดมิชชั่น ค่ายกิจกรรม ทุนการศึกษา ข่าวครู อาชีวศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมระบบ Alert แจ้งข่าวอัตโนมัติทันที เมื่อมีข่าวใหม่ ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ >> โปรแกรม Live Education News Read More »

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว

100_5298_re-300x135

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว Posted on 26/12/2010 by admin สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เล็งเห็นว่าครูแนะแนวเป็นบุคลากรหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนและยก ระดับคุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระบบและดำเนินงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิผล   จึงเห็นควรจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  ผู้ เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว  นักวิชาการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องประมาณ ๔๐ คน Read More »