Breaking News

5.1.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

การบริการให้คำปรึกษาคือหน้าที่

การบริการให้คำปรึกษาคือหน้าที่ การบริการให้คำปรึกษาคือหน้าที่ การให้คำปรึกษา  หมายถึง  วิธีการในการช่วยเหลือโดยการรับฟังการสนับสนุนให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหา  การให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา  การเสนอแนะแหล่งข้อมูลการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ  ที่ผู้มาขอรับคำปรึกษาต้องการความช่วยเหลือ  รวมทั้งการส่งต่อผู้มาขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Read More »

YC เพื่อนที่แสนดีของทุกคน

YC  เพื่อนที่แสนดีของทุกคน                           YC  เพื่อนที่แสนดีของทุกคน  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth  Counselor)  หมายถึง   นักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีจิตอาสา   มีทักษะในการรับฟังและการให้คำปรึกษา  ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น  และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียน โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว Read More »

แบบวัด “คุณเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้หรือไม่”

แบบวัด  “คุณเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้หรือไม่” ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า  สอดคล้องกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านที่มีต่อตัวท่านเองและผู้อื่นเพียงใด  แล้วใส่เครื่องหมาย  √  ลงในประเด็นที่ตรงกับตัวนักเรียน Read More »

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

IMG_28801-300x225

ความเป็นมาของกิจกรรม  YC เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ วัตถุ เทคโนโลยีต่างๆ สังคมวัฒนธรรม Read More »

“Thailand Only” 395 คน ต้องสอบครูผู้ช่วยใหม่

20120629180005

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และส่งข้อสอบ ได้ ส่งข้อสอบในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผิดใน 3 เขตพื้นที่การศึกษาคือ Read More »

ไอคิว และ อีคิว จัดเต็ม

20120713223159

ไอคิว และ อีคิว ไอคิว คืออะไร ไอคิว  เป็นคำที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่าหมายถึง ระดับสติปัญญาหรือเชาว์ปัญญาของคน คนไอคิว ดีจะเป็นคนเก่งมีสมองรับรู้ว่องไว เรียนหนังสือเก่ง ไอคิว นั้นมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Intelligence Quotient แล้วย่อเป็น IQ คนที่ใช้คำนี้เป็นคนแรกคือ LM Terman เป็นคนอเมริกันใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1916 ไอคิว ของมนุษย์แต่ละคนจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรม ฉะนั้นพ่อแม่ที่มีไอคิวสูงมักมีลูกไอคิวสูงด้วย Read More »

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

LOGO-YC-Counselor1-copy

ขยายเวลากำหนดการส่งเอกสาร จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย Posted on 16/08/2012 by admin เรียน   สมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ตามที่สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กำหนดขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือกครู บุคลากร รับรางวัล นักแนะแนว เก่งดีมีคุณภาพ และ “สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น” โดยให้ส่งเอกสารรายงานการจัดการแนะแนวไปยังประธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนว ประจำภาค ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการไม่กระชั้นชิดเกินไปจึงขอขยายเวลาการส่ง เอกสารถึงประธานภาค จากเดิม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็น ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และประธานภาคฯส่งมายังคณะกรรมการดำเนินโครงการฯจากเดิมวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ -หนังสือแจ้งเลื่อนกำหนดส่งเอกสาร -ใบสมัครสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย คลิกที่ icon เพื่อบอกต่อ : Posted in สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย | Tagged สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย | แสดงความคิดเห็น เว็บไซต์แนะแนวอาชีพ Posted on 02/07/2011 by ... Read More »