Breaking News

3.ความรู้สำหรับครู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน  (ASEAN)  ประกอบด้วย   10 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  กัมพูชา  เมื่อเดือนตุลาคม  2546  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  ที่เรียกว่า  ข้อตกลงบาหลี  2  เห็นชอบให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  Read More »

วัยเด็กตอนกลาง

วัยเด็กตอนกลาง วัยเด็กตอนกลางมีพัฒนาการทางกาย  คือ  สามารถควบคุมการทรงตัว   และมีทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว   ให้ทำงานประสานกันกับอวัยวะอื่น ๆ  ได้มากขึ้น   อิทธิพลสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีความงอกงามทางกาย  ได้แก่   ความสนใจในการเล่นกลางแจ้ง    ทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว  อวัยวะไม่บกพร่อง   และมีสุขภาพดี  สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหว  ทำให้กล้ามเนื้อทำงานและแข็งแรง   อารมณ์ของเด็กวัยเข้าเรียนตอนต้นยังอยู่ในระดับต่ำยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้   เพราะถือเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนวัยที่ผ่านมา   ดังนั้นพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกจึงไม่นุ่มนวล Read More »

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น อารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น   อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์  ที่เกิดขึ้นเร็วแล้วรุนแรงและเปลี่ยนแปลงง่ายจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการถูกยุแหย่หรือชักนำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกอยากทดลองทั้งในทางดีและไม่ดี  ความคิดชั่ววูบของอารมณ์วัยรุ่นอาจเป็นสิ่งที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องออกมาซึ่งหมายถึงชีวิตและอนาคตของตัวเอง  อารมณ์ต่าง ๆ  ของวัยรุ่น มีดังนี้ Read More »

ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาที่ต้องใส่ใจและแก้ไข

ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาที่ต้องใส่ใจและแก้ไข

เกมส์ออนไลน์ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ ได้รับการพัฒนารูปแบบการเล่นเกมส์ให้ก้าวหน้าไปมาก จากเกมส์ 2 มิติ เป็น 3 มิติ จนมีลักษณะเป็นเกมส์เสมือนจริง Read More »

ติดเกมส์ขั้นลงแดง…จนเกือบเสียอนาคต

ติดเกมส์ขั้นลงแดง

“เกมส์” เป็นเหมือนดาบสองคม ถ้าหากเล่นเกมส์ที่เหมาะสม และในเวลาที่พอดี ก็จะให้คุณประโยชน์มากมาย ทั้งพัฒนาสมอง ช่วยกระตุ้นความจำ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน Read More »

ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจวัยรุ่น … จากเด็กติดเกมส์

วันรุ่นพันล้าน

อายุ 16 ต๊อบมีเงินจากการเล่นเกมส์เดือนละ 400,000 บาท อายุ 17 ยอมติด F แลกกับเงินค่าขายเกาลัดแค่ 2,000 บาท อายุ 18 บ้านล้มละลายเป็นหนี้ 40 ล้าน อายุ 19 นำสาหร่ายเถ้าแก่น้อยเข้าเซเว่น 3,000 สาขา Read More »

เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเครียด!

เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเครียด

คนไทยได้ความคิดมาจากไหนก็ไม่รู้ กลัวเครียดกันเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องนี้เองที่ทำให้เกิดความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย เพราะหลายคนเชื่อว่าเรียนวิทยาศาสตร์มากๆ แล้วจะเครียด Read More »

การกำหนดเป้าหมายในการเรียน

LearnSuccess

การปฏิบัติภารกิจใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติภารกิจนั้นมีเป้าหมายแล้วหรือยัง แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือ เป้าหมายนั้นมีความชัดเจนหรือไม่ สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ทุกคนย่อมมีเป้าหมายใน การศึกษาคล้ายคลึงกันคือ เพื่อให้ได้รับความรู้ การสำเร็จการศึกษา การมีงานทำ ความก้าวหน้าในอาชีพ และอื่น ๆ แต่เป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็น เป้าหมายระยะยาว หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลประสงค์จะให้เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังห่างไกลจากความเป็นจริง โดยไม่ได้บอก หรือระบุว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น เช่นเดียวกับการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง Read More »