Breaking News

แนวคำตอบใบงานที่ 1 อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก

แนวคำตอบใบงานที่ 1

อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก

 

 

1. จะเป็น…ครู ต้องเสียดังพูดฟังชัด หรือถนัดหรือแจงแถลงไข
2. จะเป็น…แพทย์ ต้องมีธรรมประจำใจ จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกข์โศกคน
3. จะเป็น…ตำรวจ ต้องเมตตาประชาราษฎร์ ไม่ขี้ขลาดปราบเหล่าร้ายได้ทุกหน
4. จะเป็น…ทหาร ต้องทรหดและอดทน ต้องพลีตนเพื่อปกป้องคุ้มครองไทย
5. จะเป็น…ศิลปิน ถนัดงานด้านศิลปะ ต้องจินตนาการดีที่แจ่มใส
6. จะเป็น…ช่างยนต์ เครื่องยนต์และกลไก ต้องฝักใฝ่ชอบประดิษฐ์คิดัดแปลง
7. จะเป็น…นักเคมี ผู้ปราดเปรื่อง ต้องเก่งเรื่องเคมีและสีแสง
8. จะเป็น…นักแสดง เก่งงานการแสดง รู้จักแสร้งแสดงท่าได้น่าชม
9. จะเป็น…พ่อค้า ชอบคิดค้า ต้องสรรหาบริการดีที่เหมาะสม
10. จะเป็น…นักปกครอง ชั้นดีมีคนชม ต้องไม่ข่มขู่ประชาชนจนน่ากลัว
11. จะเป็น…แม่บ้าน งานคล่องต้องสันทัน ปรนนิบัติไม่ชิงชังทั้งลูกผัว
12. จะเป็น…พยาบาล งานโรคร้ายต้องไม่กลัว คนดีชั่วไม่รังเกียจนึกเกลียดชัง
13. จะเป็น…เกษตรกร เกษตรประเทศไทย ต้องสนใจพัฒนาไม่ล้าหลัง
14. จะเป็น…นักวิชาการ ปราดเปรื่องดัง จะต้องนั่งค้นคว้าวิชาการ
15. จะเป็น…นักวิทยาศาสตร์ ที่ปราดเปรื่อง ต้องเก่งเรื่องการค้นคว้าหาหลักฐาน
16. จะเป็น…นักโบราณคดี ที่ชำนาญ ต้องเก่งด้านการขุดค้นจนได้ดี
17. จะเป็น…นักคณิตศาสตร์ ฉลาดล้ำ ต้องจดจำสูตรทั้งหลายได้เร็วรี่
18. จะเป็น…นักดนตรี การดนตรี เรื่องดีดสีตีเป่าต้องเข้าใจ
19. จะเป็น…นักสังคมสงเคราะห์ การสงเคราะห์ เราต้องเหมาะที่จะช่วยด้วยเลื่อมใส
20. จะเป็น…นักวิจัย การวิจัย ต้องอาศัยสถิติพิจารณา
21. จะเป็น…นักเขียน ที่ฝันเฟื่อง ต้องปราดเปรื่องเรื่องชีวิตคิดสรรหา
22. จะเป็น…เภสัชกร จัดเรื่องยา ต้องรู้ค่ายาที่แท้แก้โรคภัย
23. จะเป็น…นักขาย ชาญฉลาด ต้องสามารถจูงใจคนจนหลงใหล
24. จะเป็น…นักอักษรศาสตร์ ปราดเปรื่องไกล ต้องฝักใฝ่เรื่องภาษาวาจาคน
25. จะเป็น…พนักงานป่าไม้ ด้านป่าไม้ ต้องกล้าตายผจญภัยในไพรสณฑ์
26. จะเป็น…ทันตแพทย์ ฟันของคน ต้องไม่บ่นว่าคนนี้เหม็นขี้ฟัน
27. จะเป็น…นักกายภาพบำบัด กายบำบัด ต้องสันทัดบีบนวดใครไม่เดียดฉันท์
28. จะเป็น…พัสดีเรือนจำ งานราชทัณฑ์ ต้องไม่หวั่นนักโทษใดใจทมิฬ
29. จะเป็น…นักธรณีวิทยา ที่ปราดเปรื่อง ต้องเก่งเรื่องแร่-น้ำมันและชั้นหิน
30. จะเป็น…นักบิน ในเครื่องบิน ต้องบ้าบิ่นขึ้นเวหาท้าความตาย
31. จะเป็น…บริกร เราต้องคล่อง เสนอสนองบริการไปไม่ขาดหาย
32. จะเป็น…ผู้พิพากษา มีมากมาย ใจเราไซร้ต้องยึดถือความซื่อตรง
33. จะเป็น…ทนายความ ขอเตือนจิต จะต้องคิดถึงจรรยาอย่าลืมหลง
34. จะเป็น…เจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้ ตรวจป่าดง อย่าลุ่มหลงว่าที่ไหนภัยไม่มี
35. จะเป็น…พนักงานรักษาความปลอดภัย อย่าเห่อยศ ต้องทรหดไม่ขยาดขลาดกลัวผี
36. จะเป็น…เลขานุการ งานต้องดี ต้องเร็วรี่ปรนนิบัติผู้จัดการ
37. จะเป็น…นักประชาสัมพันธ์ ผู้สันทัด ต้องเจนจัดสัมพันธ์ประชาอย่างเมินหมาง
38. จะเป็น…นักโภชนาการ อย่าละวาง ต้องเสริมสร้างบำรุงกายให้แข็งแรง
39. จะเป็น…พ่อค้า รวยลูกค้า เรื่องสนทนาต้องคุยได้หลายแขนง
40. จะเป็น…นักพูด ชำนาญโวหาร รู้จักชี้ตัวอย่างชัดสร้างศรัทธา
41. จะเป็น…หมอดู รู้โหราศาสตร์ ต้องสามารถทายถึงแก่นแม่นหนักหนา
42. จะเป็น…มัคคุเทศก์ พูดดีมีวิชา รู้จักค่าสิ่งทั้งหลายชี้ให้ชม
43. จะเป็น…แม่ครัว ชาญฉลาด ต้องสามารถปรุงแต่งจัดสัดส่วนผสม
44. จะเป็น…นักการทูต พูดดีมีคนชม ทั้งเหมาะสมในเรื่องงานการทูตดี
45. จะเป็น…นักการเมือง รัฐมนตรี จะต้องมีพรรคและมิตรช่วยกิจการ

 

หมายเหตุ     คำตอบอาจแตกต่างหลากหลายได้มากกว่านี้  ให้นักเรียนและครูร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

 

Comments are closed.