Breaking News

แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหนที่ใช่เรา

การที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ถนัดและชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนา  เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิต  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  อาชีพไหนที่ใช่เรา  ง่ายๆ  นี้  จะบอกเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานที่เราถนัด  แม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกอาชีพ  จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เราจะต้องนำมาพิจารณา  แต่แบบทดสอบนี้  ก็จะพอเป็นแนวทางบอกบุคลิกภาพด้านอาชีพ ได้ในระดับหนึ่ง  ให้นักเรียนลองฝึกทำดู

วิธีทำ  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  อาชีพไหนที่ใช่เรา  เพียงเลือกรูปที่ชอบที่สุด  1  รูป  แล้วรีบไปดูผลว่าเป็นอย่างไร  ตรงกับตัวเราหรือไม่

 

แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหนที่ใช่เรา

แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหนที่ใช่เรา

วิเคราะห์แบบทดสอบบุคลิกภาพ  อาชีพที่ใช่เรา

แบบ  A  แบบมีเหตุผล  กลไก

 • คุณเป็นผู้มีเหตุผล  มี ตรรกะ  สุขุม  และใช้ข้อมูลตัดสินใจ
 • เมื่อสิ่งต่างๆ ยุ่งเหยิงคุณก็ยังคงความมีเหตุผลได้  สำหรับคุณ  เหตุผลคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
 • และเมื่อคุณทำตามหลักเหตุผล  คุณก็ไม่ได้เป็นทาสของมัน
 • คุณยืดหยุ่นได้เมื่อจำเป็น  และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อทำพลาด
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ทำงานด้วยผีมือ (มือ)

- ทำงานด้วยเครื่องมือ  เครื่องจักรกลต่างๆ

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  วิศวกร  ช่าง  สถาปนิก  ช่างไม้

แบบ  B   ห่วงใย  ไวต่อความรู้สึก

 • คุณเป็นคนที่มีความห่วงใยและเมตตาผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง
 • คุณร่วมแก้ไขปัญหาของผู้อื่นเหมือนเป็นปัญหาของตัวเอง
 • คุณไวต่อความรู้สึก  มีเซนส์ดี  และสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้คนเป็นอย่างดี
 • การช่วยเหลือคนอื่นเป็นความสุขในชีวิตของคุณ  คุณเปรียบมันเป็นเป้าหมายในชีวิต
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ได้รับผิดชอบอะไรมากมาย

- งานที่คุณได้ทำ  มีผลต่อชีวิตใครบางคนอย่างมากมาย

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  งานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ต่างๆ  ที่ปรึกษา  แนะแนว

 

แบบ  C  หนักแน่น  จริงใจ

 • คุณเป็นคนมีพลัง  ตั้งอกตั้งใจ  และทำงานจริงจังมาก
 • แม้คุณจะเป็นคนที่ต้องการอะไรแล้วจะต้องเอามาให้ได้  แต่คุณก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย
 • คุณมีความสามารถในการจัดสมดุลระหว่างสิ่งที่คุณต้องการ  กับความต้องการของผู้อื่น
 • เพื่อให้งานสำเร็จแล้ว  คุณลงทุนทำทุกอย่างได้  แต่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหากับคนอื่น
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ทำงานร่วมกับผู้อื่น

- ทำงานในสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง  ว่องไว

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  ทหาร  ตำรวจ  ครูใหญ่

 

แบบ  D  สร้างสรรค์  ไร้กฎเกณฑ์

 • คุณเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม  และมีเอกลักษณ์
 • ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไป  แต่มักเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ
 • เพราะขี้เบื่อ  คุณจึงไม่ชอบอะไรที่เป็นกิจวัตร  หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
 • ตราบใดที่คุณสามารถคิดค้นอะไรใหม่ ๆ หรือไม่ถูกควบคุมด้วยกฎอะไรมากมาย  คุณก็มักประสบความสำเร็จอย่างดี
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ทำงานคนเดียว

- สามารถปลดปล่อยตัวตนของคุณผ่านการทำงานหรือผลงาน

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  ศิลปิน  นักแสดง  นักหนังสือพิมพ์

 

แบบ  E  ยุติธรรม  มีระเบียบ

 • คุณเป็นคนที่มีระเบียบ  มีแรงบันดาลใจ  เป็นคนยุติธรรม  และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดี
 • ด้วยความเป็นผู้มีความคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง  คุณจึงสามารถเข้าใจปัญหาต่างๆ  ได้  รอบด้าน
 • คุณมีงานเป็นเป้าหมาย  เป็นคนที่ทำงานได้ดีเมื่อมีกำหนดเวลาหรือแผนงาน
 • เวลาที่เป็นหัวหน้างาน  คุณจัดการกับลูกน้องได้ดี  และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ทำงานที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียด

- มีหน้าที่ดุแลผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  ผู้จัดการ  นักการเงิน  นักบัญชี  ฯลฯ  ผู้จัดการส่วนตัว

 

แบบ  F  แบบอย่างที่ดี มีทักษะ

 • คุณเป็นคนมีความอดทน  มองโลกในแง่ดี  และอธิบายสิ่งต่างๆ  ได้ดี
 • คุณสามารถทำงานได้ดีกับคนทุกประเภท  และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
 • ความสำเร็จ  และการที่ผลลัพธ์ที่ออกมาดี  เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคุณ
 • คุณเป็นทั้งผู้นำและครูที่ดี  ผู้คนจะให้ความนับถือ  และเชื่อฟังคุณ
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- รู้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้น  จะเกิดผลดี

- ได้สอนทักษะใหม่ๆ ให้กับใคร ๆ

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  ผู้จัดการ  นักการเงิน  นักบัญชี  ฯลฯ  ผู้จัดการส่วนตัว

 

แบบ  G  หัวไว  ใจดี

 • คุณเป็นนักปฏิบัติ  ฉลาด  และมีเซนส์ดีมาก ๆ
 • ด้วยการคิดบวกและกระตือรือร้น  คุณเป็นนักแก้ปัญหาที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
 • คุณห่วงใย  เอาใจใส่  และทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีความหวัง
 • คุณปรับตัวได้ดี  และเรียนรู้ไวมาก  คุณรับมือกับปัญหาต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- ใช้ความรู้ของคุณในการแก้ปัญหาต่างๆ

 • ตัวอย่างอาชีพ  หมอ  นักบำบัด  นักสืบ

 

แบบ  H  มุ่งมั่น  ดึงดูดใจ

 • ด้วยความมุ่งใจและความมุ่งมั่น  คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและรู้ว่าจะไปถึงมันได้อย่างไร
 • คุณเป็นหัวรั้น  และจะยืนกรานในสิ่งที่เชื่อ  แม้ว่าจะยังไม่มีใครเห็นด้วยก็ตาม
 • แม้จะมีความคิดเห็นที่แน่วแน่  แต่คุณก็ไม่เคยพยายามครอบงำคนอื่นด้วยความคิดของคุณ
 • ด้วยเสน่ห์ภายในของคุณ  ทำให้คุณมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างลึกลับ  พวกเขาจะค่อยๆ  ติดตามแบบที่คุณคิด
 • คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ

- ได้ทำงานในวิธีของคุณเอง

- รู้ว่าสิ่งที่คุณทำ  จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

 • ตัวอย่างอาชีพ  :  นักการเมือง  ทนาย  พิธีกรทอล์คโชว์

ที่มา : http://blog.eduzones.com/snowytest/87197

Comments are closed.