Breaking News

สัมมนาครู “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”

สัมมนาครู “การแนะแนวแห่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรแนะแนว หัวข้อ “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21” ให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณให้แก่ประธานในพิธีด้วย ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ฟรี! โปรแกรมรวมข่าวจากทุกสำนักทั่วประเทศ ข่าวรับตรง สอบตรง แอดมิชชั่น ค่ายกิจกรรม ทุนการศึกษา ข่าวครู อาชีวศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมระบบ Alert แจ้งข่าวอัตโนมัติทันที เมื่อมีข่าวใหม่ ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ >> โปรแกรม Live Education News

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>