Breaking News

บทบาทและการปรับตัวที่ครู ควรเตรียมรับมือเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และ บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ได้จัดงาน EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่  5 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Teachers as Learners ครู…ต้นแบบการเรียนรู้ ภายในงานเตรียมพบกับนักการศึกษาระดับโลก, การเสวนาครูใหญ่ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใหญ่ที่สุดกว่า 100 หัว ข้อ และหนึ่งในหัวข้อที่ทันยุคทันสมัยอยู่ในขณะนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการ เตรียมตัวตั้งรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

จากหัวข้อ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ภายในงาน EDUCA 2012 ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย กล่าวถึง การที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางด้านการศึกษาอีกด้วย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน เพราะเราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อความขัดแย้งและเกลียดชังแต่เรียน รู้เพื่อรู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างประเทศ เด็กจึงจำเป็นที่จะต้องเห็นภาพของสังคมแบบองค์รวมเพื่อเป็นหลักในการสร้าง ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและเป็นสุข

นอกจากนี้ ผศ.อรรถพล ยังได้ให้ข้อเสนอแนะถึงบทบาทและการปรับตัวของครู เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า “ครูมีอาวุธอยู่แล้วในมือ นั่นคือความรู้และแผนการสอนที่มีอยู่ ดังนั้นครูจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงให้มีความต่อ เนื่องกัน และเตรียมนักเรียนอย่างเป็นระบบ ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำอย่างเดียวว่า ผู้นำคนนั้นชื่ออะไร ประเทศนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ต้องมีการแบ่งแยกระดับชั้นของเด็กเพื่อให้มองประชาคมอาเซียนได้ชัดเจน กว่าเดิมอีก พร้อมทั้งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ รู้จุดยืนที่เหมาะสมในสังคม และสามารถมองรอบด้านได้ ที่สำคัญเป็นครูไทยยุคนี้ต้องตื่นตัวก้าวทันความรู้ใหม่ๆ ต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

ถ้าหากครูท่านใดสนใจเตรียมพบกับหัวข้อดีดีแบบนี้ได้ในงาน EDUCA2012: มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) อิมแพคเมืองทองธานี โดยสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมฯ ฟรี ได้แล้วทาง www.educathai.com และ 02-748-7007

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>