Breaking News

EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5

 

EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5

สาระครบครันภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Teachers as Learners”

EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 เปิด ตัวแล้วพร้อมสาระครบครันภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Teachers as Learners ครู…ต้นแบบการเรียนรู้” ภายในงานเตรียมพบกับนักการศึกษาระดับโลก, การเสวนาครูใหญ่ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใหญ่ที่ สุดกว่า 100 หัวข้อ รวมถึงนิทรรศการแสดงสินค้าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย จากบริษัทชั้นนำมากมาย โดยปีนี้คาดว่าจะมียอดครูผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 100,000 คน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 ตุลาคม 2555 ณ อิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพค เมืองทองธานี


ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเจ้าภาพและ ผู้สนับสนุนการจัดงาน กล่าว ว่า “EDUCA เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งที่มีประโยชน์ของครูไทย โดยทางกระทรวงมีนโยบายสนับสนุนให้ครูทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะทุกวันนี้ โลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน หากครูหยุดเรียนรู้ หยุดที่จะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ความรู้ที่ถ่ายทอดไปสู่นักเรียนก็ย่อมเป็นความรู้ที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ดังนั้น การที่เห็นครูเป็นจำนวนมากมาร่วมงาน EDUCA ในปีที่ผ่านๆ มา เป็นเสมือนสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่า ครูไทยรักการเรียนรู้ รักการพัฒนาตนเอง และที่สำคัญกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายของ EDUCA สะท้อนถึงหลักการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ครูควรจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อนำ สู่การประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของงานในปี Teachers as Learners ครู… ต้นแบบของการเรียนรู้ โดยเชื่อว่า ครูที่มาร่วมงานทุกคนจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นผู้เรียนด้วยตัว เองในบรรยากาศที่เป็น Active Learning และสามารถนำไปประยุกต์ พัฒนา และต่อยอดใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน EDUCA 2012 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ว่า EDUCA ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาการศึกษาจากทั่วโลกให้แก่ครูไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นหลัก

รายละเอียดในการจัดงานปีนี้ “EDUCA 2012 จัดขึ้นภายในแนวคิด “Teachers as Learners” เพราะครู…คือต้นแบบการเรียนรู้ โดยกิจกรรมภายในงานทั้งหมดได้ถูกคิดและออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และความต้อง การในการเรียนรู้ของครูที่แตกต่างกันออกไป สำหรับกิจกรรมหลักๆ ภายในงาน ได้แก่

(1) การประชุมนานาชาติ (International Conference) ที่เน้นการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาการศึกษาระดับสากล โดยนักการศึกษาระดับโลกจากประเทศต่างๆ โดยในปีนี้ เราได้รับเกียรติจากกูรูทางการศึกษามากมาย อาทิ ศ.ดร.ฮันเนเล นีเอมี ผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาฟินแลนด์, ศ.ดร.เซียงหมิน เฉิน กูรูในการปฏิรูปการศึกษาของจีนและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมครู นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา สก๊อตแลนด์ และอังกฤษ

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมีหัวข้อให้ครูเลือกกว่า 100 หัวข้อ ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยครูสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในปีนี้ อาทิ การเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ : ทักษะการคิดอยู่อย่างพอเพียง และประชาคมอาเซียน, การใช้ Tablet เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กไทยยุคใหม่ เป็นต้น

(3) การเสวนาผู้บริหารโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนำเสนอมุมมองการบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์เชิงการบริหารให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และ

(4) นิทรรศการการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และการเรียนการสอน

ครูผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมและสำรองได้ที่ www.educathai.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 748 7007 ต่อ 127, 134, 138-140

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>