Breaking News

แจกแท็บเล็ต ป.1 เริ่มแล้ว ไล่ตามตัวอักษรของจังหวัด ก-ฮ

แจกแท็บเล็ต ป.1 เริ่มแล้ว ไล่ตามตัวอักษรของจังหวัด ก-ฮ

ในวันที่ 18 ก.ค.55 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทยอยแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต (Tablet) ของนักเรียน ป.1 ล็อตแรกจำนวน 50,000 เครื่อง กระจายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และโรงเรียนต่างๆ ทุกจังหวัดไล่ตามตัวอักษรจาก “ก-ฮ” แบ่งเป็น จังหวัดละ 2 รอบ โดยจังหวัดหมวด ก. จะได้รับก่อน ไล่ไปเรื่อยๆ จนครบทุกจังหวัด ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ  (จังหวัดอำนาจเจริญ  อุบลราชธานี อุดรธานี อุทัยธานี อ่างทอง ก็ต้องรอหน่อยนะคะ ^ ^)

อย่างไรก็ตามการกระจายแท็บเล็ตไปในแต่ละจังหวัด จะแบ่งเป็นจังหวัดละ 2 ครั้ง โดยในล็อตแรก โรงเรียนประถมทุกแห่งในทุกจังหวัดตั้งแต่อักษร ก เป็นต้นไปจะได้เครื่องแท็บเล็ตครึ่งหนึ่งก่อน โดยแต่ละจังหวัดจะได้รับเครื่องแท็บเล็ตประมาณ 48% ของจำนวนนักเรียนชั้นป.1 ทั้งหมดในจังหวัดก่อน และคาดว่าจะสามารถจัดสรรแท็บเล็ตได้ครบทั้งหมดภายในภาคเรียนนี้

นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดอบรมศึกษานิเทศก์แกนนำ จำนวน 588,967 คน เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ต เพื่อเป็นแนวทางให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนี้ ไปฝึกอบรมครู ชั้น ป.1 ต่ออีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>