Breaking News

ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาที่ต้องใส่ใจและแก้ไข

เกมส์ออนไลน์ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ ได้รับการพัฒนารูปแบบการเล่นเกมส์ให้ก้าวหน้าไปมาก จากเกมส์ 2 มิติ เป็น 3 มิติ จนมีลักษณะเป็นเกมส์เสมือนจริง ถ้าเนื้อหาของเกมส์เป็นแบบการ์ตูน มีความน่ารัก อบอุ่น ก็ไม่แปลกที่เด็กจะเล่นเกมส์นั้น แต่ส่วนมากเกมส์เสมือนจริงเหล่านี้มักจะมีเนื้อหาที่รุนแรง เกี่ยวกับการใช้อาวุธนานาชนิดที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อตามล่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเอาเป็นเอาตายและเด็กที่เล่นเกมส์ก็จริงจังกับเกมส์มากจนน่าเป็นห่วง ยิ่งเกมส์ไหนพัฒนารูปแบบและเนื้อหาได้ดุเดือด โหดร้ายประเภทเลือดท่วมจอ สมจริงสมจังได้มากแค่ไหน

ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาที่ต้องใส่ใจและแก้ไข

เด็กที่เล่นเกมส์ก็จะรู้สึกว่าเกมส์นั้นมีเสน่ห์น่าสนใจที่จะเล่นเกมส์นั้นและจะเล่นเกมส์ต่อเนื่องจนกลายเป็น ปัญหาเด็กติดเกมส์.

ปัญหาเด็กติดเกมส์มีสาเหตุสำคัญมาจากการที่พ่อแม่-ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาให้กับเด็ก จะเห็นได้ว่า เด็กที่ติดเกมส์ส่วนมากจะเป็นเด็กที่มีฐานะดี ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเด็กติดเกมส์เหล่านี้ก็คือ พ่อแม่-ผู้ปกครอง ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเด็ก เด็กจึงหันหน้าไปพึ่งพาเกมส์เป็นที่พึ่งทางใจ ใช้เกมส์ฆ่าเวลาและสนองความต้องการในส่วนลึกของตัวเด็ก ยิ่งเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ถ้าทางบ้านไม่ให้เวลาและความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เด็กจะหันไปเชื่อเพื่อนในกลุ่ม ทำให้ปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขหรือทราบปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะกลับกลายเป็นปัญหาที่หนักยิ่งขึ้นหากได้รับการแก้ไขไม่ทันเวลา

อาการเด็กติดเกมส์ที่พอจะสังเกตได้คือ เด็กจะเสียเวลากับการเล่นเกมส์เป็นส่วนมากโดยในมุมมองของตัวเด็กเองจะไม่คิดว่าเป็นการเสียเวลาแต่เป็นสิ่งที่เด็กทำแล้วเพลิดเพลินมีความสุขเหมือนเป็นการผ่อนคลายความเครียด เด็กจะคอยหาเวลาเข้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ยอมอดข้าวเพื่อเอาเงินไปเล่นเกมส์ ผลการเรียนแย่ลง เกรดลดลง ไม่มีความรับผิดชอบในงานต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย เด็กติดเกมส์มักจะพูดน้อยลง ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อเล่นเกมส์ หนังสือที่อ่านจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเกมส์ที่สนใจ เด็กติดเกมส์จะฉุนเฉียวง่ายเมื่อถูกจำกัดเวลาเล่นเกมส์ อาการเด็กติดเกมส์เหล่านี้เป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายถ้าพ่อแม่-ผู้ปกครองมีความใส่ใจในตัวเด็ก

ปัญหาเด็กติดเกมส์ สามารถแก้ไขได้ แต่จะได้ผลเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวพ่อแม่-ผู้ปกครอง ว่าจะเข้าใจการนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ “เวลา”คือสิ่งสำคัญที่พ่อแม่-ผู้ปกครองควรให้แก่เด็ก ความอบอุ่นที่เด็กได้รับ การมีเวลาให้เด็กได้พูดคุยเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจำวัน เมื่อเด็กมีข้อสงสัยต้องการปรึกษากับพ่อแม่-ผู้ปกครอง ความทำได้ตลอดเวลาหรืออย่างน้อยที่สุด ในหนึ่งอาทิตย์ควรจะกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวสักวันหนึ่งก็ยังดี ร้านเกมส์ที่เด็ก ๆ ไปเล่น พ่อแม่-ผู้ปกครองควรจะรู้จักและได้พูดคุยกับเจ้าของร้านเกมส์เพื่อหาข้อมูลและหาทางป้องกันปัญหาเด็กติดเกมส์ได้ในระดับหนึ่ง
เด็กติดเกมส์ส่วนมากจะเก็บตัวไม่ชอบออกกำลังกาย พ่อแม่-ผู้ปกครองควรหาทางเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กด้วยการให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ชอบบ้าง(นอกจากเล่นเกมส์) เช่น เล่นดนตรี ตกปลา เข้าทำกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ หรือส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา จะทำให้เด็กได้ระบายอารมณ์ออกมา ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายไม่หมกมุ่นอยู่กับเกมส์มากเกินไป

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ คือการที่พ่อแม่-ผู้ปกครอง ต้องรู้จักวิเคราะห์ เด็กของท่านได้ คุยกับเด็กด้วยความเข้าใจ สอนเด็กให้รู้จักคิดด้วยตัวเองและก่อนจะคุยกับเด็กควรใส่ความเป็นเด็กเข้าไปในตัวคุณเสียก่อน ข้อนี้สำคัญที่สุด.

Comments are closed.