Breaking News

สายอาชีพนักบิน

สายอาชีพนักบินถ้าพูดถึงงานในสายอาชีพนักบิน ที่เห็นชัดๆ ก็จะแบ่งให้ชัดๆ เป็น 3 สายงาน คือนักบินของกองทัพต่างๆ  นักบินสายเกษตร และนักบินพาณิชย์ โดยสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี้

นักบินของกองทัพอากาศ

จะรับจากผู้ที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่มีความเหมาะสม ผ่านการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักบิน โดยจะทำการฝึกที่  โรงเรียนการบินกำแพงแสน ของกองทัพอากาศในชั้นประถม และ มัธยม และแยกฝึกเฉพาะแบบอีกครั้ง

นักบินของกองทัพเรือ 

จะรับจากผู้ที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรือที่มีความเหมาะสม ผ่านการสอบแข่งขัน เข้าเป็นนักบิน โดยของกองทัพเรือจะทำการฝากฝึกกับทางทอ. และ ทบ.

นักบินทหารบก

จะมีการรับสมัครนักบินเป็นสองแบบ คือรับโดยตรงจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอีกส่วนคือรับจากทหารทั้งชั้นสัญญาบัตรและประทวน ที่มีปริญญาตรี และมีการเรียนเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ตามที่กรมการบินทหารบกกำหนดและผ่านการสอบคัดเลือกของ ศูนย์การบินทหารบก โดยจะทำการฝึกศึกษากับที่ศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี

นักบินกรมตำรวจ 

ในส่วนของกรมตำรวจนั้น จะทำการรับสมัครนักบินผู้ซึ่งถือ ใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ตรี หรือ CPL(Commercial Pilot License)และ รับสมัครจาก นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรมาสอบเพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เป็น นักบินของกรมตำรวจ

นักบินในสายงานเกษตร 

นักบินสายงานเกษตรก็จะมีทั้ง นักบินของโครงการฝนหลวง , นักบินกรมทรัพยากรฯ ซึ่งจะรับนักบินที่มีใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ตรีและมีชั่วโมงบินที่สูงพอสมควร เพื่อที่จะทำงานในภารกิจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงและต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีสายงานนักบินที่ทำหน้าที่ด้านการเกษตร เช่น โรยยาฆ่าแมลง , โรยเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนัก แต่ในต่างประเทศมีความนิยมอยู่พอสมควร

นักบินสายการบินพาณิชย์

นักบินพาณิชย์ นั้น ที่รู้กันก็จะมีนักบินในเครื่องบินโดยสายทั่วๆไป(Airline Pilot) ที่ได้ใช้บริการกันอยู่ และ นักบินในสายของขนส่งสินค้า ( Cargo) นั้นเองโดยในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงนักบินในส่วนของ Airline เป็นหลัก ซึ่งในเมืองไทย ก็มีหลายสายการบินเหมือนกัน ที่ให้บริการด้านโดยสาร แต่สายงานนักบินพาณิชย์ที่ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับเมืองไทยแล้ว บริษัทที่เปิดรับสมัครศิษย์การบินของตัวเองโดยทำเรื่องกู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนและมีสัญญาระหว่างกันที่เห็นเป็นรูปธรรมหลักๆ ก็จะมี ดังนี้

บริษัทการบินไทย 

ถ้าปีนั้นๆ ไม่มีปัญหาขัดข้องใดๆการบินไทยจะเปิดประกาศรับสมัครนักบินทุกปี และ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าไปที่มีคุณภาพ ไม่มีเด็กเส้นเด็กฝากอย่างแน่นอนโดยการบินไทยจะมีการใช้นักจิตวิทยาชาวต่างชาติเข้ามาทำการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าเป็นนักบินของการบินไทยดังนั้น ผู้ที่ผ่านเข้าเป็นนักบินของการบินไทยได้ ต้องผ่านด่าอรหันต์มากมาย ดังนั้น นักบินของการบินไทยจึงไม่ใช่แค่คนที่จะมีความรู้มากพอเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นคนที่พร้อม และ เหมาะสม สำหรับอาชีพนี้จริงๆ อาชีพที่ต้องรีบผิดชอบชีวิตคนอีกมากมายในแต่ละเที่ยวบิน

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย

ซึ่งจะทำการรับสมัครนักบินโดยทำการสอบแต่ละลำดับขั้นของตัวเองเช่นกัน และยังต้องผ่านการสัมภาษณ์ด่านสุดท้ายกับกัปตันอาวุโส ซึ่งมีประสบการณ์สูงของบริษัทด้วย

ส่วนบริษัทอื่นๆนั้น มีรับบ้างนานๆที และส่วนมากจะรับเป็นQualify Pilot ก็คือ ผู้ซึ่ง จบการบินทุนส่วนตัวได้รับใบอนุญาตินักบินพิชณ์ตรีมาแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.unigang.com/Article/4397 และ http://iac.npu.ac.th/home/article/สายอาชีพนักบิน

Comments are closed.