คำถาม : 1 2 3 4 5   

แบบทดสอบ

1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

แทบไม่มี
เป็นบางครั้ง
บ่อยครั้ง
เป็นประจำ